Publisert 20.09.2012

"Barents Ocean" Levert fra PSE

12. September ble "Barents Ocean" levert fra Pipe Systems Engineering AS i Haugsbygda som Bygg nr. 1.

Skipskompetanse i Måløy har designet fartøyet og har levert tegninger og byggedokumentasjon.

Fartøyet er 14,9m langt og 12,0m bredt og er således en flyttbar «arbeidsplattform».

Videre er det utstyrt med to Nogva/Scania motorer, V8 DI16, med Mekanord reduksjonsgear og Helsteh vripropell anlegg med dyser, som vil gi fartøyet en bollard pull på rundt 18 tonn.

Fartøyet er utstyrt med DP fra PMH

Når det gjelder dekksmaskineri, er det montert to stykk kraner, en Effer 145 tm og en HS Marine 65 tm, varpevinsj på 80 tonn, to stk. 5 tonns capstaner og en stk. 10 tonns capstan.

Fartøyet får en dødvekt på over 100 tonn og sammen med et arbeidsdekk på fram imot 100 kvadrat, hydraulisk opererte slepepinner, hekkrull og moonpool blir fartøyet vel egnet for tunge tak.

Fartøyet er også utstyrt med ett trim og heeling system for å få bedre utnyttelse av krankapasiteter.

Innredningen er utstyrt med grov og fin garderobe, fire to-mannslugarer samt skipperlugar og messe/dagrom. Broen er arrangert med bortimot 360 graders utsikt med førerposisjon framme til styrbord og kontrollposisjon akter i senter, videre er den utstyrt med pantry i akterkant babord og sittegruppe. Fartøyet blir også ett av de første som går inn i avtalen med Nofo for oljevern beredskap og har således godkjent stabilitet for kranbruk og slep.

______________________________________________________________________________

Publisert 20.10.2011

Arctic Seaworks inngår kontrakt med Pipe Systems Engineering

 

 

Entreprenørselskapet Arctic Seaworks frå Hammerfest har tildelt kontrakt til Pipe Systems Engineering (PSE) i Gursken på bygging av ein arbeidskatamaran av typen SK2300III.

Det er Skipskompetanse i Måløy som har designa fartyet som er utvikla i nært samarbeid med reiarlag og verft. Skipskompetanse skal også levere komplett produksjonsunderlag for fartøyet.

Fartøyet skal byggjast ved PSE sitt anlegg i Haugsbygda og skal leverast i juni 2012.

 

Fartøyet er ein moderne kombinert Dykker /ROV – Arbeidskatamaran som skal nyttast i Arctic Seaworks sine operasjoner langs kysten. Fartøyet som er innreia for ni personar får en lengde på 14,9m og en bredde på 12m. Arbeidsdekket på ca. 100m2 får en lastekapasitet på opp imot 100T.

Fartøyet får to framdrifts motorar kvar på ca. 700hk, samt to motoraggregat på 40kW. Dette vil gi en “Bollard Pull” på om lag 18T. Vidare skal det monterast to kraner på høvesvis 145 og 65 tonnmeter i tillegg til en tauevinsj på 80T. Fartyet får også system for Dynamisk Posisjonering.

Med disse kapasitetane blir dette Norges største servicekatamaran i sin klasse, noko som sikrar Arctic Seaworks eit vesentleg konkurransefortrinn i marknaden.

 

PSE set stor pris på den tillit Arctic Seaworks viser gjennom plassering av dette oppdraget.

Oppdraget er ein viktig milepæl i PSE sin strategi om å utvikle seg som ein leverandør av mindre fartøy, samstundes som ein tek opp att skipsbyggingsaktiviteten i lokala til tidligare Longva Mek. Verksted i Haugsbygda.

Alle partar ser fram til eit konstruktivt samarbeid i gjennomføringa av dette framtidsretta konseptet.

 

For ytterligare informasjon kontakt:

Pipe Systems Engineering AS - Ronny Frøystad – Mob. 905 72 620

Arctic Seaworks AS – Odd Harald Skavhaug -  Mob. 971 25 253

Skipskompetanse AS – Per Jørgen Silden – Mob. 416 66 861

______________________________________________________________________________

 

Publisert 08.12.2010

PSE etablerer seg med base i Haugsbygda

I juli i år tok PSE over verkstadlokala til Longva Mek. Verksted i Haugsbygda gjennom leige frå eigedomsselskapet Tenderen Eiendom AS.

Tenderen Eiendom er eigd i fellesskap av PSE og F&F International. 

Det er PSE som skal drive verkstaden framover.

 

Med denne etableringa ser PSE for seg å kunne tilby prefabrikkering av rør i egne lokalar, samt ta på seg andre oppdrag innanfor den maritime næringa, som til dømes bygging av komponentar for verft og utstyrsleverandørar, samt reparasjon og vedlikehald av mindre fartøy.

 

Lokala er sentralt plassert ved sjøen i skipsleida, med eige kai anlegg, godt plassert i den maritime klynga på Sunnmøre som vi er ein del av og tek sikte på å vere ein del av også i framtida.

 

LATEST NEWS